MODERN

Hedendaagse dans of moderne dans is een expressieve stijl en is ontstaan in het begin van de 20ste eeuw toen men op zoek ging naar andere bewegingsvormen dan die van het klassiek ballet.

Moderne dans is een podiumdans zonder vaststaand bewegingspatroon. Het is een verzamelbegrip voor verschillende zeer individuele danstechnieken uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Het lichaam dient als expressie- en uitdrukkingsmiddel. De emoties en psychologie van de twintigste-eeuwse mens werden bepalend voor de moderne dans en voor de wijze waarop het spierstelsel getraind moest worden.

Doelgroep : vanaf 7 jaar, Young Adults
Niveau: Level 1/ Level 2 / Competitie